Kollektyf Westergo

Het koöperatyf kollektyf foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear Westergo is samengesteld uit 6 agrarische natuurverenigingen. Dit zijn Oer de Wjuk, Baarderadiel, Greidhoeke, Gooyumerpolder, Tusken Marren & Fearten, en Bosk & Greide. Het noordelijke deel van het werkgebied ligt tussen Harlingen, Leeuwarden en Bolsward, het zuidelijke deel ten zuiden van Sneek tot aan Lemmer. In het werkgebied van Westergo bevinden zich de leefgebieden open grasland en natte dooradering. Dit laatste leefgebied is alleen in het zuidelijke deel te vinden.

Greate Buorren 29
9024 EJ Weidum
058-2519368

Ga terug naar de vorige pagina