Organisatie

De 7 Friese agrarische collectieven zijn in 2015 opgericht. Deze collectieven en LTO Noord hebben in 2016 hun krachten gebundeld tot het Kollektivenberied Fryslân (KBF). Het KBF-bestuur bestaat uit de voorzitters van de Friese agrarische collectieven, de voorzitter van LTO Noord Fryslân en een secretaris. KBF-voorzitter is Albert van der Ploeg uit Readtsjerk, tevens voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Secretaris is Sybe van der Schaar.

De 7 Friese agrarische collectieven hebben elk hun eigen werkgebied, waarbinnen ze binnen de begrenzingen van de leefgebieden met hun beheerders het agrarisch natuurbeheer uitvoeren (zie kaart: Geografische begrenzing deelgebieden).

Klik op de bovenstaande afbeelding voor de contactgegevens van de 7 friese collectieven.

 

Klik hier voor een grotere weergave van de werkgebieden.