Gebiedscoöperatie It Lege Midden

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een vereniging van 5 agrarische natuurverenigingen. It Lege Midden zet zich in voor weidevogelbeheer. De coöperatie zet zich ervoor in  om het milieu aantrekkelijk te maken voor weidevogels door te zorgen voor voldoende voedsel, plekken om te nestelen en mogelijkheden voor kuikens om weg te komen. Verder zorgt It Lege Midden voor kennisinventarisatie, het inschakelen van mensen van buitenaf, het creëren van draagvlak en samenwerking met provincie.

It Patroan 5, 8491 PK Akkrum
Telefoon: 0566 700207
info@itlegemidden.nl

Ga terug naar de vorige pagina