Agrarisch Collectief Waadrâne

Collectief Waadrâne is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer in het gebied tussen de Waddenzee en de Dokkumer Ee in Noardeast-Fryslân, hier heeft het collectief ook de naam Waadrâne aan ontleend. Collectief Waadrâne heeft in dit gebied beheercontracten afgesloten met enthousiaste agrariërs in de leefgebieden Open Grasland en Open Akkerland. Het afsluiten van beheer is in goed overleg met de agrariërs tot stand gekomen. Zij kennen immers het gebied en weten vanuit de praktijk waar welk beheer het meest effectief is. Daarnaast willen deze agrariërs bijdragen aan de biodiversiteit en duurzaamheid in de regio. Samenwerken aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie!

 

Contactgegevens:

Agrarisch Collectief Waadrâne

p.a. Raarderwei 9, 9156 AC  Bornwird

E-mail: info@waadrane.frl

Ga terug naar de vorige pagina