Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarisch natuurvereniging in vijf gemeenten met ruim duizend leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 2.700 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.100 kilometer landschapsbeheer.

Projecten
Een professioneel bureau in Burgum voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk.

De vereniging NFW in cijfers:

  • 45.000 hectare grond
  • 2.700 hectare weidevogelbeheer
  • 1.000 hectare ganzenfoerageergebied
  • 106 hectare houtwallen
  • 990 kilometer elzensingels
  • 330 pingo’s en dobben
  • 56 hectare beheer waterkwaliteit

Bezoekadres: Florynwei 3, 9251 MP  Burgum
Telefoon: 0511-548596
E-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Ga terug naar de vorige pagina